Deze wantjes zijn een succes geweest op de peuterspeelzaal van het kindje dat deze heeft gedragen!